+420 604 904 210 cz en

Zdravé, komfortní a úsporné bydlení

Úvodní strana » Blowerproof Liquid

Proč?

Argumenty pro udržitelnost vzduchotěsnosti budovy nebo domu nemohou být už opomíjeny. Ztráta hodnoty nemovitosti v krátkém časovém úseku je příliž vysoká pokud není vzduchotěsnosti věnována patřičná pozornost a péče.

Nejlacinější cesta jak ušetřit na vytápění budovy. Pro každý vzduchotechnický systém se zpětným ziískáváním tepla by měla být hodnota průvzdušnosti stavby n50 < 1 1/h. Tato hodnota zajišťuje kvalitní vzduchotěsnost budovy nebo domu. Vyšší komfort bydlení z důvodu omezení proudění studeného vzduchu v místnostech, stejně tak jako vlhkosti a plísní na stěnách.

Všechny evropské země včetně České republiky pomalu zavádějí normy na vzduchotěsnost do pasivního standartu, která je  n50 < 0,6. Stavět nový dům bez kladení důrazu na vzduchotěsnost bude mít za následek nižší hodnotu nemovitosti v krátkém časovém období.

EVROPSKÉ NORMY:

Směrnice 20/20/20: 20% méně CO2 , 20% snížení spotřeby energie, 20% více obnovitelné energie.

Evropská směrnice energetické náročnosti budov, směrnice  2002/91/EC and 2010/31/EG.

Jak?

Abychom dosáhli stálé vzduchotěsnosti budovy nebo domu, vzduchotěsná obálka musí být navržena a provedena s pečlivostí a důrazem na funkčnost stavby. Vzduchotěsnou rovinou se rozumí všechny stěny, střecha a další části stavby, které tvoří bariéru mezi vnitřním a venkovním prostorem. Vzduchotěsnost může být zaručena dvěma způsoby. První z nich je, že utěsníme všechny spoje budovy z vnitřní strany. To se provede ještě před omítkami a před položením podlahové izolace popřípadě nanesení betonové mazaniny či anhydridu. Kombinací ošetření spojů stavby blowerproof přípravkem, omítkou na stěnách a stropů nebo střechy zaručují dosáhnutí vzduchotěsnosti do pasivního standardu. Druhou možností je, že naneseme blowerproof přípravek na všechny vnější stěny a poté se provede zateplení fasády. V tomto případě již není nutné použití vnitřních omítek.