+420 604 904 210 cz en

Zdravé, komfortní a úsporné bydlení

Aplikace

Stěny

BBA osvědčená BLOWERPROOF Štětcem nanášený BBA prověřený

LIQUID vzduchotěsná membrána BLOWERPROOF nátěr pro stálou

aplikovaná na stěny

Prostupy

Prostupy musí být pečlivě ošetřeny

nátěrem a to kvůli dosažení

požadované vzduchotěsnosti domu

nebo jiné budovy. Utěsnění je rychlé

a jednoduché pomocí BBA prověřeného

Blowerproof nátěru

Spoj okno / špaleta

Štětcem nanášený BBA prověřený

LIQUID vzduchotěsná membrána BLOWERPROOF nátěr pro stálou

aplikovaná na stěny vzduchotěsnost v napojení okna a dveří

na špaletu.

Spoj podlaha / stěn

Trvale vzduchotěsné napojení podlahy a stěny.

Spoj stěna / strop

Štětcem nebo nástřikem nanášená

BLOWERPROOF membrána, která je

osvědčena BBA certifikátem pro stálou

vzduchotěsnost spoje stěny a stropu.

 

více informací na: https://blowerproof.cz/průvodce-produkty