+420 604 904 210 cz en

Zdravé, komfortní a úsporné bydlení

Úvodní strana » Poradna » Blower door test

Blower door test

BLOWER DOOR TEST - Co je to Blower door test?

Blower door test je jedna z metod měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu.
Co to však v praxi znamená? Nejprve je nutné pomocí ventilátoru vytvořit v budově tlakový rozdíl (buď podtlak a nebo přetlak). Po ustálení tlaku v budově se změří jaké množství vzduchu musí ventilátor do budovy dodat aby byl požadovaný tlakový rozdíl zachován. Stejné množství vzduchu pak proniká přes netěsnost ive vzduchotěsné obálce budovy. 

Jak souvisí těsnost budov s větráním?

V minulosti se větrán íbudov provádělo hlavně okny a to jak řízeně (otevíráním oken), tak neřízeně díkyspárové průvzdušnosti oken a netěsnostem ve stavebních konstrukcích.
V dnešní době se čím dál více prosazuje i do výstavby rodinných domů mechanické větrání, které je doplňováno zařízením na zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Toto zařízení umí uspořit značnou část nákladů na vytápění objektu za předpokladu, že veškerý odpadní vzduch z budovy prochází přes toto zařízení. Pokud část vzduchu prochází přes netěsnosti v obálce budovy snižuje se účinnost tohoto zařízení.
Celkovou těsnost objektu může ovlivnit i těsnost potrubí vzduchotechniky, pokud je vedeno vně vzduchotěsné obálky budovy.

Jak netěsnosti ovlivňují provoz budov?

Kromě už výše zmiňované ztráty energie může netěsnost stavby způsobiti problémy s povrchovou teplotou stavebních konstrukcí, kondenzací a vzniku plísní v místech netěsností. Pokud jsou objekty klimatizovány může docházet k této kondenzacii v letním období a tím se stav budovy dále zhoršuje. Netěsnostmi v obálce budovy může pronikati hluk z venkovního prostředí a zvyšovat tak hlukové zatížení obyvatel domu.

Kdy je vhodný okamžik pro provedení testu?

U nových budov je vhodné provés tměření ihned po dokončení vzduchotěsné obálky budovy. Pouze v tomto stavu je možné provést dotěsňovac ípráce bez výrazně vyšších více nákladů.

Jak jinak může Blower door test pomoci?

Před nákupem starší budovy lze prověřit technický stav budovy.
Při přípravě rekonstrukce budovy lze vyhledat problematická místa a přinásledné rekonstrukci je opravit.
Také lze kontrolovat kvalitu práce stavební firmy – celkovou průvzdušnost stavby je vhodné ošetřit smluvně už ve fázi zadávání zakázky.

Popis provedení zkoušky Blower door test

Cílemměření je zjištění těsnosti (neprůvzdušnosti) pláště měřeného objektu. Průvzdušnost je v podstatě celistvost pláště budovy.
Princip zkouškyspočívá ve zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy.

Do budovy se instaluje zkušební rám a do něj se vloží ventilátor. Při zkoušce se vzduch do objektu vhání nebo se z něj vysává, podle toho, zda chceme vyvolat přetlak a nebo podtlak uvnitř objektu. Po dosažení tlakového rozdílu se provede vlastní měření. Úkolem měření je zjistit jaké množství vzduchu je potřeba do objektu dodat, aby byl zachován stejný tlakový rozdíl. Množství vzduchu který při měření dodáváme ventilátorem je stejné jako množství vzduchu které uniklo netěsnostmi v plášti budovy. Výsledky měření se pakzpracují a stanoví se hodnota celkové průvzdušnosti obvodového pláště budovy. Měření probíhá plně automaticky a data jsou ukládána do PC.

 

Vyhledávání netěsností

Pro vyhledávání netěsností se používá termický anemometr, vyvíječ kouře, kouřové pero a při dostatečném teplotním rozdílu mezi interiérem a exteriérem termovizní kamera.

Doporučené hodnoty průvzdušnosti

Norma ČSN 73 0540–2 definuje doporučené mezní hodnoty celkové výměny vzduchu n50, (číslo udává, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa)

Přirozené větrání 4,5 h-1
Nucené větrání 1,5 h-1
Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 1,0 h-1
Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy) 0,6 h-1