+420 604 904 210 cz en

Zdravé, komfortní a úsporné bydlení

Úvodní strana » Rekuperace » Větrání Vašeho domu

Větrání Vašeho domu

Co to je rekuperace?

Rekuperace = zpětné získávání tepla je systém pro komfortní a kontrolované větrání prostorů. Skládá se z vedení, kterým je do domu přiváděn čerstvý vzduch - bez průvanu, pevných částic a hluku.
Teplý, použitý, zapáchající a vlhký vzduch je odváděn z kuchyní, koupelen a záchodů. Po rekuperaci je tento vzduch odveden ven z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Větrání Vašeho domu, bytu: Rekuperační jednotky Jablotron, Stiebel Eltron, Vaillant, Atrea, slouží pro řízené větrání v nízkoenergetických a pasivních domech, nebo tam kde je potřeba zajistit příjemné vnitřní klima bez škodlivin a pachů. Jednotky plně nahrazují přirozené větrání okny a díky  rekuperaci tepla (zpětnému získávání tepla )šetří náklady za energie v rodinných domech a bytech.

Většina námi montovaných jednotek je certifikována u Passive House Institutu (PHI) v Darmstadtu, Německu.

 

Naše firma FOR PASSIVE provádí na přání klienta projekt od návrhu až po realizaci.

 • NÁVRH - kompletní stavební projekt, ČKAIT (půdorysy, řezy, technická zpráva)
 • REALIZACE - kompletní montáž rozvodů a jednotky odborně zaškolenými pracovníky
 • SEŘÍZENÍ - odborné seřízení a proškolení
 • ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS 

 

Proč rekuperace tepla?

Rekuperace je nezbytná všude tam, kde se investor rozhodne postavit nebo zrekonstruovat dům, jehož energetická náročnost bude řádově nižší než u "obyčejných domů". Dále tam, kde chceme vytvořit zdravé prostředí během dne i noci, a tam, kde nechceme utrácet za drahou technologii.

 1. Současné stavební materiály, stavební technologie, ale i normy platné pro výstavbu nových domů tento trend jednoznačně sledují.
 2. Snížením tepelné ztráty domu pak umožňuje kombinaci rekuperace, přípravy a nezbytného topení tak, aby bylo využito maximum nutně spotřebované energie. Je tedy jednoznačně výhodné řešit tyto samostatné okruhy společně a provázaně.
 3. Pro nízkoenergetické a pasivní domy s využitím rekuperace tepla nepotřebuje investor pořizovat drahá tepelná čerpadla ani drahé plynové či elektrické kotle!
 4. Náklady na vytvoření fungujícího systému rekuperace tepla – TUV – topení se neliší ve svém součtu od nákladů na provedení pouze standardního topení, které ovšem nedělá nic víc, než že topí.
 5. Technologie rekuperace tepla je vytvořena pro každý dům "na míru", podle charakteru domu a požadavku investora. Životnost systému je stejná jako životnost domu
 6. Instalace systému rekuperace tepla je odbornou prací, která vyžaduje řadu informací a zkušeností. Amatérské provedení rekuperace se vždy projeví jako nefunkční a jeho tvůrce pak poškozuje její dobré jméno. Vždy se jedná o závady z titulu neznalosti!

 

Výhody rekuperace:

 • VĚTŠÍ KOMFORT - stálý přívod čerstvého vzduchu, pylový filtr, uhlíkový filtr
 • NÍZKÉ NÁKLADY - celosvětově nejvyšší účinnost zpětného zisku tepla
 • ŠKODY NA OBJEKTECH - zbaví vlhkosti, předchází vzniku plísní
 • PŘIROZENÝ ODTAH PACHŮ - kontinuální odsávání pachů z vaření, odérů z textilií, domácích zvířat a cigaretového kouře
 • BYDLENÍ V TICHU - tichý spánek, žádný hluk z vnějšku
 • PŘÍJEMNÉ CHLAZENÍ BUDOV - přívod venkovního vzduchu přes zemní kolektor a letní by-pass v rekuperační jednotck

 

Rekuperační jednotky

2.png 3.jpg 4.jpg