+420 604 904 210 cz en

Healthy, Comfortable and Energy Efficient Living

Home » Blower door test » Měření rodinných domů » O Blower door testu

O Blower door testu

Stále se zvyšující cena energií zdůrazňuje potřebu stavět energeticky úsporné budovy. Součástí moderního energetického konceptu je i vzduchotěsná obálka nových budov. Maximální potenciál energeticky úsporných opatření jako je instalace nejmodernějšího vytápěcího systému a nebo nejnovějšího typu oken je možné využít pouze pokud nejsou v obálce budovy další nežádoucí netěsnosti.

Měřící přístroje BlowerDoor umožňují zkoušet těsnost budov. Jejich modularita zajišťuje možnost použití pro měření jak malých bytů a rodinných domků, tak i velkých kancelářských budov a průmyslových objektů.

Existuje názor, že domy přes různé netěsnosti a praskliny „dýchají“. Tuto výměnu vzduchu však není možné ovlivňovat a do budovy tak proniká příliš mnoho a nebo příliš málo venkovního vzduchu. S tímto vzduchem proniká do budovy současně i hluk z venkovního prostředí a také různé znečištění, prach (např z tepelné izolace domu) a alergeny. To může mít vliv i na zdraví obyvatel domu. Netěsnosti v obálce budovy mohou také způsobit průvan v interiéru a snížit tak komfort bydlení v domě. Větrání budov lze spolehlivě zajistit častějším otevíráním oken a nebo pomocí mechanického větrání. 

Budovy se považují za dostatečně těsné pokud se vzduch v budově při testovacím tlaku vymění maximálně 4,5× za hodinu. U budov vybavených mechanickým větracím systémem je to méně než 1,5× za hodinu. Těsnost budov je důležitá i z energetického hlediska, protože teplý vzduch který uniká z budovy nevhodnými netěsnostmi způsobuje ztráty energie a zvyšuje náklady na vytápění budovy. Tento teplý vzduch také transportuje vlhkost z interiéru domu do stavební konstrukce, která tam může kondenzovat a poškozovat stavební konstrukci. Pokud se při rekonstrukcích stávajících budov použije vhodně zvolená vzduchová uzávěra, je možné dosáhnout nízkoenergetického a nebo dokonce pasivního standardu budovy.