+420 604 904 210 cz en

Healthy, Comfortable and Energy Efficient Living

Home » Blower door test » Měření rodinných domů » Příprava budovy na test

Příprava budovy na test

Jak připravit budovu na Blower door test ?
Pro měření typu A

 • Objekt v kolaudačním stavu
 • Odstraněný popel z otevřeného ohniště
 • Odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)
 • Vnější dveře a okna uzavíratelné
 • Vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nejsou nutné
 • Nevytápěný prostor musí být uzaviratelný
 • Vikýře, půdní schody a další prostupy musí být uzavíratelné
 • Vnitřní kanalizace utěsněna, sifony naplněny
   

Pro měření typu B

 • Dokončené vrstvy a detaily zajišťující vzduchotěsnost – fólie zajištěny laťováním proti odtržení při působení podtlaku – nestačí pouze přisponkovat !!!!
 • Odstraněný popel z otevřeného ohniště
 • Odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)
 • Vnější dveře a okna uzavíratelné
 • Vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nejsou nutné
 • Nevytápěný prostor musí být uzaviratelný
 • Vikýře, půdní schody a další prostupy musí být uzavíratelné
 • Vnitřní kanalizace utěsněna, sifony naplněny

 

Naše firma provádí měření pomocí:

 • Minneapolis BlowerDoor Standard
 • Automatický BlowerDoor test s měřidlem DG-700

 

S použitím měřidla tlaku DG-700 a programu TECTITE Express který je přiložen k přístroji, můžete provádět vysoce přesné automatické BlowerDoor měření.

Měřící cyklus se spouští stisknutím tlačítka na Vašem notebooku nebo, pokud provádíte jednobodový test, přímo z Vašeho digitálního měřidla tlaku DG-700 (funkce cruise control). Zatímco zařízení BlowerDoor vytvoří a udržuje konstatní podtlak / přetlak, můžete najít netěsnosti a provést jejich utěsnění. Rychlost ventilátoru BlowerDoor se automaticky nastaví na změněné podmínky. Hodnota výměny vzduchu n50 se zobrazuje přímo na obrazovce notebooku.

Měření BlowerDoor se provádí dle standardů a je plně řízeno notebookem s programem TECTITE Express. Všechna naměřená data jsou přehrána do standardního protokolu o měření pro vyhodnocení a archivaci. Tento protokol odpovídá evropské normě DIN EN 13829.

Protokol o měření může být upraven dle požadavků zákazníka v programu Excel. Pokud je to nutné, může se provést BlowerDoor měření ručně bez použití notebooku a potom ručně zadat naměřené hodnoty do vyhodnocovacího programu. Aktuální hodnoty výměny vzduchu n50 a základní tlakový rozdíl lze odečíst přímo z měřidla.

 

Digitální měřidlo tlaku DG-700 použitelné také jako nezávislé zařízení:

 • DG-700 použitelné také jako nezávislé měřidlo tlaku
 • S tímto měřidlem lze měřit a kontrolovat:
 • rychlé funkční testy vzduchotechnických systémů se zpětným získáváním tepla
 • zkoušky funkčnosti větracích systémů
 • měřit průtoky vzduchu na výústkách VZT

V kombinaci Minneapolis BlowerDoor a sadou pro měření a-hodnot je možné také určit vzduchovou průvzdušnost oken podle normy DIN EN 12207.

 

Přehled nejdůležitějších funkcí

 • automatické provádění testu
 • zádávání dat o měřené budově přímo do programu
 • automatické nulování elektronického měřidla tlaku
 • automatický sběr dat a vyhodnocení základního tlakového rozdílu
 • Automatický BlowerDoor test s použitím programu TECTITE Express
 • hledání netěsností při zvoleném tlakovém rozdílu
 • funkce cruise control pro jednobodový test bez nutnosti připojení notebooku
 • výsledky měření a protokol o měření mohou být zobrazeny přímo na místě v notebooku
 • možnost individuálního nastavení průběhu testu dle požadavků
 • automatické přerušení měření při překročení maximálního tlaku v budově