+420 604 904 210 cz en

Healthy, Comfortable and Energy Efficient Living

Home » Poradna » Rekuperace

Poradna

1.NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 • Není větrání oknem zdravější?

Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení. Rekuperační jednotka ovšem navíc zbaví vzduch hmyzu, nečistot, prach a jestliže je to třeba, pak izápach z průmyslu nabo ze zemědělské výroby.
 

 • Jaký je rozdíl mezi protiproudým výměníkem tepla firmy Paul a výměníky jiných výrobců?

Výměníky PAUL se zcela liší svojí konstrukcí. Jedná se o vynález pana PAULA, krytý patentem v celé Evropě. Ve výměnících PAUL prodí vzduch protisměrně v malých kanálcích. Díky tomu se velmi zásadně zvětšila teplosměnná ploch a tím i účinnost výměníku.
 

 • Vzniká v bytě provozem vzduchotechniky průvan?

Ne. Ohřátý čerstvý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 1 max 3 m/s)– tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

 •  byt je větrán pouze krátkou dobu velkým množstvím vzduchu, navíc studeného
 •  diskontinuální větrání je pouze náhradním a nedostačujícím řešením pro zajištění dodávky čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí

 

 • Jak proudí vzduch do bytu?

Ne. Ohřátý čerstvý vzduch je přiváděn pouze v omezeném množství, jež postačuje potřebě větrání bytu (w < 1 max 3 m/s)– tedy odlišně než při větrání okny, kdy:

 •  byt je větrán pouze krátkou dobu velkým množstvím vzduchu, navíc studeného
 •  diskontinuální větrání je pouze náhradním a nedostačujícím řešením pro zajištění dodávky čerstvého vzduchu potřebného pro pobyt lidí

 

 • Může se rekuperační jednotka využít i k chlazení v létě?

Ano. S využitím zemního výměníku tepla (ZVT) nebo zařízení SOLE (viz. otázka číslo 16)
 

 • Vzniká hluk od ventilátorů a při proudění vzduchovými kanály či ve vzduchových výústcích?

Hluk u jednotekPUL je zcela minimální ve srovnání s ostatními jednotkami na trhu.Nízká hladina hlukuvýrazně odlišuje výrobky PAUL od ostatních výrobků.
 

 • Jaký je poměr provozních nákladů (elektřina pro pohon ventilátorů) k výtěžku tepla?

Poměr - Náklady/Výnosy je v rozmezí 1/9 až 1/20

ŘÍKLAD PRO JEDNOTKU „THERMOS“

Náklady 4 W - při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 150 m³/h, 100 Pa extern, Výnosy 1020 W - Tepelný zisk při V = 150 m³/h a 0 °C venkovní teploty a 22 °C teploty v místnostech jakož i při účinnosti η = 90 %,Poměr- Náklady/Výnosy = cca 1/22

PŘÍKLAD PRO JEDNOTKU „MULTI“

Náklady 51 W - při stejnosměr. pohonu ventilátorů V = 100 m³/h, 100 Pa extern Výnosy 571 W - Tepelný zisk při V = 100 m³/h,Poměr- Náklady/Výnosy = 1/9 až 1/13
 

 • Kde můžeme větrací jednotku s rekuperací tepla umístit?

Jednotku lze umístit nejlépe v technické místnosti, ale i kdekoli jinde:

 • ve sklepě (např. kotelna, hoby místnost);
 • na půdě (podstřešní prostor) - zde je však nutné zajistit, aby jednotka nebyla v prostoru, kde klesá teplota po bod mrazu!;
 • v chodbě (podstropní jednotka), koupelně, komoře, ...ve skříni...

 

 • Jak se vyvarovat přenosu zvuku mezi místnostmi přes vzduchové kanály a potrubí?

Zabudovaným mezitlumičem hluku, rozvětveným paralelním vedením rour, rozvětveným páteřním rozvodem. Každý dům se řeší v této otázce individuálně.
 

 • Musejí být odvětrávány všechny místnosti současně, nebo lze větrání přepínat v určitých časech, např. ve dne v obytné místnosti, v noci v ložnici?

Ano, je vhodné odvětrávat všechny místnosti. Je možné i měnit režim větrání, každá taková potřeba se řeší individuálně.
 

 • Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

Suchost vzduchu vnímají uživatelé individuálně. Jestliže někdo pociťuje suchý vzduch jako problém, je možné dodatečně objednat výměník se zpětným ziskem vlhka. Jeho konstrukce zajišťuje, že v domě bude relativní vlhkost vzduchu vždy v rozmezí 40 - 60%

 • Při mínusových teplotách vnějšího vzduchu, a tím i malého obsahu vodních par čerstvého vzduchu – nižší stupeň ventilátoru (60% výkonu ventilátoru nastavitelné na ovládacím panelu jednotky).
 • Při vyšších teplotách vnějšího vzduchu větrat s větším objemem vzduchu.
 • Zvlhčování vzduchu v místnosti pomocí obvyklého odpařovač vody a zelené rostliny.
 • Zabránění silnému dohřátí přiváděného vzduchu – při t > 60 °C lze očekávat pyrolýzu prachu (tepelný rozklad), což vede k vysychání nosní sliznice.
 • Praktická měření (EFH 150m², 150 m³/h, 0 °C venkovní teplota) a výpočty s 10 ..15 l/d odpaření udávají jednotně hodnoty asi 40% vlhkosti vzduchu v místnosti, které se řadí do rozmezí pohody (útulnosti) 40…60%,
 • Při větrání v zimě je vždy i při větrání oknem přiváděn sušší venkovní vzduch do místnosti.

 

 • Není v ložnici příliš teplo při větrání ohřátým čerstvým vzduchem?

Ne. Teplota čerstvého vzduchu přiváděného z jednotky do domu činí asi 18 °C (při průměrné teplotě v obytné místnosti 20 °C). Topení by mělo být v ložnici přiškrceno, nebo odstaveno. Tím se sníží teplota v ložnici. Ztrátami tepla přenosem (stěnami nebo okny) klesne teplota v místnosti pod 18 °C. Nedosáhne li se požadovaného chladu v místnosti při spaní – vyvětrat chvíli oknem.
 

 • Může být větrací zařízení trvale v provozu, nebo je výhodnější jej užívat omezeně?

Trvalé větrání je pro uživatele i konstrukci domu výhodnější !!!

 • Dochází k průběžnému odstraňování pachů (textilie, nábytek, zvířata....)
 • K odstranění rizika tvorby a šíření plísní při vysoké vlhkosti
 • Úspoře energie na "roztopení"

 

 • Jak vysoká je úspora nákladů na vytápění?

Rekuperace nahradí tepelnou ztrátu větráním a je 30 - 50%
 

 • Je možné použití ventilátorů na stejnosměrný proud, které šetří energii?

Ne. Ale příkon ventilátorů jednotek je velmi nízký.
 

 • Je možno doporučit zemní výměník tepla?

Zemní výměník byl do nedávna velmi pozitivně hodnoce - využívá se obnovitelné energie země. Jeho účinnost výrazně závisela na jeho vytvoření, ale i na podloží, spodních vodách...V e firmě PAUL proto bylo vytvořeno zařízení SOLE, které je cenově zhruba stejně náročné, jedná se však o zcela uzavřený systém - bez možnosti vniknutí bakterií i nečistot. SOLE navyžaduje tak velký objem zemních prací, ani přesnost položení potrubí!
 

 • Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

Ano, ale jen nepatrně. Přiváděný vzduch do domu i vzduch odváděný z domu prochází před svým vstupem do výměníku v jednotce účinnými filtry. Vyčištění systému lze objednat jako servisní činnost!
 

 • V jaké periodě je nutno čistit filtry talířových odsávacích ventilů odváděného vzduchu?

Záleží to na kvalitě venkovního prostředí, kde je dům postaven. Zpravidla se filtry mění jednou za půl roku, ačkoli výrobce doporučuje výměnu každé 3 měsíce.
 

 • Jak často musí být měněny filtry ve větrací jednotce s rekuperací tepla?

Filtry jsou zárukou zdravého prostředí v domě! Výrobce doporučuje výměnu každé 3 měsíce - proto je na jednotkách i ukazatel životnosti filtrů - doby do výměny filtrů. Naši klienti zpravidla mění ale filtry jednou za půl roku, až rok. Silně znečištěné filtry jsou důvodem zvýšení příkonu rekuperační jednotky.
 

 • Dodávají se pylové filtry?

Ano !!! V nabídce jsou i filtry pro odstranění pachu z průmyslu a dopravy, nebo k odstranění zápachu ze zemědělské výroby. Tyto filtry se umisťují do speciálního boxu na potrubí přivádějící vzduch z venku.
 

 • Množí se ve větracím zařízení bakterie? Není po čase hygiencky a zdravotně závadné?

Ne. Jedná se totiž o zařízení pro přívod čerstvého vzduchu a ne o klimatizační zařízení s provozem cirkulujícího vzduchu, kde při špatné údržbě filtrů mohou vzniknout problémy s bakteriemi. Vstupní proudící vzduch je filtrován a je suchý – relativní vlhkost vzduchu klesá dokonce zahříváním čerstvého vzduchu ve výměníku tepla - tím nevzniká žádné nebezpečí znečištění bakteriemi. Odpadní vzduch je důsledně odváděn směrem ven, a přitom dokonale oddělen od čerstvého vzduchu, ve výměníku tepla je zchlazen – špatný vzduch je odváděn ven – teplo zůstává v domě. Tlakové poměry ve výměníku tepla firmy Paul (proti jiným výrobcům) jsou dimenzovány tak, že žádný odpadní vzduch se nemůže dostat do proudu čerstvého vzduchu (tlak čerstvého vzduchu je vyšší než tlak odpadního vzduchu).
 

 • Je u větracího zařízení možná podpora vytápění?

Ano, ale nedoporučujeme takové řešení. Vždy je výhodné mít samostatný zdroj tepla a samostatné řízené větrání!!! U výrobků "tři v jednom" apod. dříve nebo později dojde k poruše jedné části - zpravidla po záruce. Pak zákazník zpravidla vyhodí "tři najednou". Faktem je i to, že v systémech "tři v jednom" je vždy část výrobku menší kvality na úkor jedné funkce!
 

 • Může si investor instalovat větrací zařízení svépomocí?

Ano, je to možné, pouze doporučujeme projekt a regulaci systému svěřit odborné firmě!
 

 • Může být sušička prádla napojena do systému opotřebeného vzduchu rekuperace?

Ano. Při dobrém odlučování nitek v sušičce.
 

 • Může být napojen do systému kuchyňský odsavač par (digestoř)?

Takové řešení zásadně nedoporučujeme !!!
 

 • Mohou být pomocí větracích jednotek s rekuperací tepla odvětrávány i bytové domy?

Ano a v poslední době je to i trendem. Každý bytový dům se řeší samostatně a přesně podle požadavků investora /uživatele.
 

 • Kde lze použít rekuperační výměník tepla?

Užití je velmi rozmanité a v současnosti i požadované pro nejrůznější objekty :

KAM DOPORUČUJEME NASADIT REKUPERACI ? VHODNÉ POUŽITÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY - PŘÍKLADY

 1. Obytné budovy
 2. Kancelářské budovy
 3. Obchodní domy
 4. Školy
 5. Mateřské školy
 6. Tělocvičny
 7. Knihovny
 8. Sušicí zařízené (průmyslová)
 9. Nemocnice
 10. Lékařské ordinace
 11. Čekárny
 12. Divadla
 13. Koncertní sály
 14. Kinosály
 15. Zahradnictví
 16. Velkoprostorové kuchyně
 17. Restaurace
 18. Kryté bazény
 19. Krytá sportoviště
 20. Nádražní haly
 21. Toalety
 22. Stáje
 23. Vysoušecí zařízení pro novostavby
 24. Průmyslové objekty
 25. Výrobní haly
 26. Skladové haly
 27. Ubytovny
 28. Pensiony

 

 • Existují možnosti použití větracích jednotek s rekuperací tepla s vysokou účinností i pro vyšší průtočné objemy vzduchu?

V nabídce firmy PAUL jsou jednotky pro větrací objemy 50 až 6000 m3/h.

 

Peclive vybirejte vyrobce a dodavatele

Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......