Provedení Bloower door testu

Při měření Bloower door testem instalujeme do vhodného otvoru v obálce budovy (okno, dveře) testovací rám, ve kterém je natažena krycí plachta. Do otvoru v plachtě vložíme Blower door ventilátor. Během provádění testu musí být zavřená všechna venkovní okna a dveře. Naopak interiérové dveře do všech místností musí být otevřené. Měřící Blower door systém poté automaticky provede změření
těsnosti budovy dle normy ČSN EN ISO 9972.

Úvodní strana » Služby » Blower door test » Provedení Bloower door testu

Ventilátorem Blower door dochází k vysátí vzduchu z objektu a udržuje se konstantní tlakový rozdíl 50 Pa. Množství vzduchu, které vysává ventilátor z budovy, se do budovy nasává různými netěsnostmi v obálce budovy. Při tomto tlakovém rozdílu je možné provést vyhledání netěsností, a to buď pomocí ruky, kouřovým generátorem, pomocí citlivého anemometru (měřidlo rychlosti proudění vzduchu) nebo termokamery. Měření rodinného domu zabere přibližně 3–4 hodiny. Záleží na rozsahu domu a množství netěsností. Máte-li v domě nábytek, test to nijak neovlivní. Výstupem měření prostřednictvím Bloower door testu je protokol v digitální formě obsahující veškeré potřebné naměřené hodnoty, případně certifikát budovy pro SFŽP (Zelená úsporám).

 

Metody provedení Blower door testu

Metoda 1 - měření používané budovy

Měření určí hodnotu průvzdušnosti objektu ve stavu, v jakém se používá (celkovou intenzitu výměny vzduchu). Při tomto měření již nelze provádět dodatečná utěsnění. Stavba musí být ve finální fázi určená k používání. Výsledek z tohoto měření může dále sloužit k návazným výpočtům např. tepelných ztrát budovy a k vypracování energetického štítku budovy.

 

Metoda 2 - měření obálky budovy

Při měření se vyhledávají netěsnosti v plášti budovy a postupně se eliminují. Stavba musí být ve fázi dokončené vzduchotěsné vrstvy (resp. jinak utěsněného pláště), ale bez vnitřního opláštění tak, aby byl umožněn přístup případným opravám netěsností.

 

Metoda 3 – měření budovy pro speciální účely

V ČR se například používá pro měření v rámci programu "Nová zelená úsporám", kde SFŽP stanovil pro měření Metodický pokyn.

 

 

Bloower door test vám může ušetřit spoustu peněz.

 

Doporučujeme provést měření těsnosti Blower door v okamžiku, kdy je vzduchotěsná obálka budovy ještě přístupná a je možné provést případné opravy netěsností s malými náklady.

 

Hodnoty průvzdušnosti pro jednotlivé druhy staveb

 Norma ČSN 73 0540–2 definuje doporučené mezní hodnoty celkové výměny vzduchu n50, (číslo udává, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa) podle toho, jakým způsobem se stavba větrá.

 

Požadované hodnoty n50:

 • Přirozené větrání 4,5 h-1
 • Nucené větrání 1,5 h-1
 • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 1,0 h-1
 • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní domy) 0,6 h-1

 

Pokud řešíte průvzdušnost domu či bytu od samotného začátku, snadněji dosáhnete na doporučované hodnoty průvzdušnosti. Obraťte se na nás. Poradíme vám, na co si máte dát pozor v průběhu návrhu domu i při realizaci stavby.

Příprava na Bloower door test

Příprava budovy na Bloower door test je závislá na tom, jestli se jedná o měření zkoušky obálky budovy nebo měření budovy v užívání (v provozním stavu).


Při měření zkoušky obálky budovy musí být

 • dokončené vrstvy a detaily zajišťující vzduchotěsnost (fólie zajištěny laťováním proti odtržení při působení podtlaku, nikoliv pouze přisponkováním)
 • odstraněný popel z otevřeného ohniště
 • odvětrání, ventilace a klimatizace vypnuty (utěsněné průchody a napojení na ventilaci)
 • vnější dveře a okna uzavíratelné (vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nejsou nutné)
 • nevytápěný prostor uzavíratelný
 • vikýře, půdní schody a další prostupy uzavíratelné
 • vnitřní kanalizace utěsněna a sifony naplněny

 

Při měření budovy v užívání musí být

 • objekt v kolaudačním stavu
 • odstraněný popel z otevřeného ohniště
 • vypnuto odvětrání, ventilace a klimatizace (nutno utěsnit průchody a napojení na ventilaci)
 • vnější dveře a okna uzavíratelné (vnitřní dveře ve vytápěném prostoru nejsou nutné)
 • nevytápěný prostor uzavíratelný
 • vikýře, půdní schody a další prostupy uzavíratelné
 • vnitřní kanalizace utěsněna a sifony naplněny

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.